Заявка за участие 2022

Заявка за участие в семинар

Продължителност на всеки семинар - 8 учебни часа ( от 9:00  до 17:00)

Таксата за участие в семинар по избор е 145 лв. без ДДС и включва: лекции, материали, 1 обяд и 2 кафе паузи.

Участвалите в предходни семинари на ПЛУТОН 1 ЕООД заплащат 135 лв. без ДДС

Отстъпка втори участник от една фирма - 5%

Такса за участие в онлайн семинар е 115 лв. без ДДС.

Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в Пощенска банка АД - BIC КОД: BPBIBGSF; IBAN - BG 89 BPBI 81701600244715.


 

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Задължителни полета
Име и Фамилия: *
Позиция/ Длъжност: *
E-mail на участника: *
Телефон за контакт: *
Фирма / Организация: *
ЕИК: *
ЕИК по ДДС:
Адрес по регистрация: *
Адрес за кореспонденция *
Получател: *
Брой участници: *


Моля, изберете желания от Вас семинар.

Можете да изберете и два семинара наведнъж, ако желаете попълнете двете полета по-долу!

Моля, отбележете в кой от семинарите ще участвате! *
Моля, отбележете в кой от семинарите ще участвате!_Copy *

Таксата за участие се заплаща по сметка на "Плутон 1" ЕООД

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД BIC BPBIBGSF; IBAN BG89BPBI81701600244715
за Плутон 1 ЕООД, ул."Арх. К. Петков" 1А