28 Ноември, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

 

изм. и доп. ДВ. бр.101 от 20 Декември 2016 г.

 

Практики на НАП