ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК НА СГРАДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА УЧЕБЕН ПРОЦЕС И НАУЧНА ДЕЙНОСТ

ЗМДТАБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Красимира Узунова, данъчен експерт

           

Практики на НАП