ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО СА ПОСТРОЕНИ МОЛИТВЕНИ ДОМОВЕ

ЗМДТ

ВЪПРОС: Дължи ли се такса “битови отпадъци” за поземлените имоти, върху които са построени молитвени домове, храмове и манастири на регистрирани в страната вероизповедания?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Красимира Узунова, данъчен експерт

Практики на НАП