ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ НАЛИЧИЕ НА ЕВ­РО 3, 4, 5, 6 ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ЗМДТ
ВЪПРОС: С какъв документ се доказва наличието на съответствие на превозно средство с евростандартите Евро 3, 4, 5, 6 и ЕЕV за ползване на облекченията при данъка върху превозните средства по ЗМДТ?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Красимира Узунова, данъчен експерт

Практики на НАП