ПОЛЗВАНЕ НА ОТСТЪПКА ОТ 5 % ПРИ ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ПРИ НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ГОДИНАТА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

ЗМДТ

 

ВЪПРОС:  Има ли право на отстъпка от 5% на основание чл. 28, ал. 2 от ЗМДТ задължено лице, което подава коригираща декларация по чл. 14, ал. 2, която води до увеличение или съответно намаление на данъка върху недвижимите имоти?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Красимира Узунова, данъчен експерт

Практики на НАП