РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТ ОТ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО ДО МЕСТОРАБОТАТА – СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ, РАЗХОДИ ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ ИЛИ РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ?

зкпо – чл. 204, ал. 1, т. 2 и 4, чл. 210, § 1, т. 34 и 83 от др

Въпрос: Предприятие наема транспортни средства срещу заплащане за превоз на свои работници в чертите на града, където има и редовни автобусни линии. Не всички работници се възползват от този транспорт, тъй като превозните средства се движат по предварително определен (на база проучванията в кои райони живеят повече работници) маршрут.

Следва ли тези разходи да се считат изяло за лични разходи и да бъдат облагани с данък по реда на ЗКПО?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Цветана Янкова, данъчен експерт

 

Практики на НАП