РАЗХОДИ ЗА ПЪТУВАНЕ ОТ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО ДО МЕСТОРАБОТАТА – СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ ИЛИ РАЗХОДИ ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ

зкпо – чл. 204, ал. 1, т. 2 и 4, чл. 210, § 1, т. 34 и 83 от др

Въпрос: Предприятие, което се намира на 15 км извън населено място (свинекомплекс), има организиран собствен транспорт за превоз на работниците и служителите. На ръководителя, който ползва за служебни нужди лек автомобил, понякога му се налага да остане до късно (или на другия ден ще пътува до друг град) и да се прибере до местодомуването си със служебната кола.

Следва ли това ползване на лекия автомобил да се счита, че е за лични нужди и въобще пътуването от местоживеенето до месторабота на ръководителя счита ли се за лично ползване?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Цветана Янкова, данъчен експерт

Практики на НАП