РАЗХОДИ ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ И ЛАПТОПИ

зкпо – чл. 204, ал. 1, т. 4, чл. 215а, ал. 4, § 1, т. 83 от др

Въпрос: Предприятие, което се намира на три площадки, има предоставени мобилни телефони с три вида заплащане на услугите:

а) на нисш ръководен персонал, който да говори само в групата на предприятието, без да може да излиза навън, но тези лица могат да водят и лични разговори помежду си. Следва ли част от разходите, заплатени на оператора, да се считат частично за лично ползване?

б) на определена група персонал се предоставят мобилни телефони, на които се определя лимит за разговори и ако има стойност над определения лимит, то тази разлика се заплаща от лицето. В рамките на лимита лицето може да води и лични разговори, които не могат да бъдат документирани. Следва ли част от изплатените разходи в, т.ч. таксата и самият мобилен апарат да бъдат облагани по този ред?

в) на ръководния персонал са предоставени мобилни телефони и преносими компютри без всякакви ограничения, за които не може да се създаде необходимата документация за разграничаване. Следва ли част от тяхната стойност и част от поддръжката да се облага с данък по този ред?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Цветана Янкова, данъчен експерт

Практики на НАП