Въпроси и отговори по ЗКПО

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на установена от органите по приходите липса на стоки, която не е намерила счетоводно…
Петък, 01 Февруари 2019 10:13
зкпо – чл. 204, ал. 1, т. 4, чл. 215а, ал. 4, § 1, т. 83 от др Въпрос: Предприятие,…
Сряда, 08 Март 2017 11:35
ЗКПО - чл. 204, ал. 1, т. 2 и 4, § 1, т. 34 и т. 83 от ДР Въпрос:…
Сряда, 08 Март 2017 11:33
зкпо – чл. 10, ал. 6, чл. 53, ал. 1, чл. 204, ал. 1, т. 4, чл. 215а, ал. 2,…
Сряда, 08 Март 2017 11:32
ЗКПО – чл. 46, ал. 1, т. 1 Въпрос:По сключен договор на 13.04.2010 г. дружество с ограничена отговорност е получило…
Сряда, 08 Март 2017 11:29
зкпо – чл. 36, чл. 48, ал. 1, чл. 50, чл. чл. 54, чл. 55, ал. 2 Въпрос: Юридическо лице…
Сряда, 08 Март 2017 11:26
ЗКПО - чл. 182, ал. 5, т. 2, чл. 189б, § 1, т. 74 от ДР ВЪПРОС: „А” ЕООД е…
Сряда, 08 Март 2017 09:14
зкпо – чл. 168, ал. 1 ВЪПРОС: През 2013 г. дружество инвестира преотстъпен корпоративен данък в придобиването на дълготрайни материални…
Сряда, 08 Март 2017 08:35
ЗКПО – чл. 36, чл. 48, т. 1, чл. 50, 55, ал. 1, т. 7 и ал. 2  
Вторник, 29 Март 2016 07:07
ЗКПО – чл. 182, ал. 1 и ал. 2, т. 7; чл. 184; чл. 189  Валиден до 2013 г.
Четвъртък, 06 Ноември 2014 06:59
ЗКПО - чл. 33, ал. 1, т .1 и ал. 2
Четвъртък, 06 Ноември 2014 06:53
ЗКПО – чл. 26, т. 1; чл. 204, т. 2, б. „а”; § 1, т. 34 от ДР
Неделя, 06 Юли 2014 06:49
ЗКПО - чл. 182, ал. 2, т. 7; чл. 184; чл. 188 Валиден за 2013 г. 
Вторник, 06 Май 2014 06:47
ЗКПО – чл. 53, ал. 1; чл. 54; чл. 62, ал. 2 – 4; чл. 68
Вторник, 06 Май 2014 06:44
ЗКПО - чл. 12, ал. 3, чл. 195, чл. 199, ал. 3, чл. 201, ал. 1 и 3, чл. 202,…
Сряда, 28 Октомври 2015 08:18
ЗКПО - чл. 12, ал. 3, чл. 195, чл. 199, ал. 3, чл. 201, ал. 1 и 3, чл. 202,…
Сряда, 28 Октомври 2015 08:18
ЗКПО - чл. 12, ал. 3, чл. 195, чл. 199, ал. 3, чл. 201, ал. 1 и 3, чл. 202,…
Сряда, 28 Октомври 2015 08:18
ЗКПО - чл. 189б, ал. 2, т. 1
Понеделник, 12 Октомври 2015 08:14
ЗКПО - чл. 10, ал. 1 и 2, чл.116, ал.1 и 2
Понеделник, 12 Октомври 2015 08:07
ЗКПО – чл. 14, чл. 27, ал. 1, § 1, т.12;  ЗДДФЛ – чл. 76, § 1, т. 35 
Събота, 12 Септември 2015 08:06
ЗКПО - чл.12, ал.5, т.5, чл. 195, § 1, т.10
Петък, 12 Юни 2015 08:01
ЗКПО – чл. 10, ал. 1, чл. 15, чл. 51, ал. 1, т. 3, чл. 55, ал. 1, т. 6, …
Петък, 12 Юни 2015 07:39
ЗКПО - чл. 75, ал. 3, чл. 79, чл. 184, чл. 188, чл. 189
Събота, 12 Септември 2015 07:26
ЗКПО – чл. 194, ал. 1, т. 1, чл. 35, чл. 45, § 1, т. 4 и 6 от ДР
Неделя, 10 Май 2015 08:54
ЗКПО – чл. 26, т. 11, чл. 27, ал. 2, т. 2, § 1, т. 4 и 5 от ДР
Вторник, 05 Май 2015 13:15
ЗКПО – чл. 209, § 1, т. 34 от ДР
Вторник, 05 Май 2015 12:46

Практики на НАП