ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Дължи ли се данък върху добавената стойност във връзка с изплащането на ликвидационните дялове на съдружниците в натура?

Въпрос: През 2019 година в търговския регистър бе вписано прекратяване на дружеството ни, но същото упражни правото си да остане регистрирано по ЗДДС до датата на неговото заличаване в търговския регистър.

Дължи ли се данък върху добавената стойност във връзка с изплащането на ликвидационните дялове на съдружниците в натура?

Отговор: По отношение плащането на ликвидационен дял в натура, какъвто е настоящият случай, данъчната и съдебната практика е твърде разнопосочна.Публикувано е Брой - 10 на списанието "Наръчник на икономиста"
Само АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП