Може ли да прилагаме намалената ставка от 9 на сто при продажбата на приготвената храна във ведомствения стол, консумирана от работниците и служителите на работното им място?

Въпрос: Дружеството ни притежава ведомствен стол, в който се приготвя топла и студена храна за консумация на място. Помещението разполага с необходимото оборудване за хранене (маси, столове, прибори за хранене, обслужващ персонал), но има и случаи, в които служителите на дружеството получават храната в кутии и я консумират на работното си място. Може ли да прилагаме намалената ставка от 9 на сто при продажбата на приготвената храна във ведомствения стол, консумирана от работниците и служителите на работното им място?

Отговор: Съгласно чл. 66, ал. 2, т. З от ЗДДС (в сила от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г.) ставката на данъка е 9 на сто за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна. В т. 62 на § 1 от ДР на ЗДДС е посочено че „Ресторантьорски услуги” са услугите, които се състоят от доставка в помещенията на доставчика на приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране.

Не са кетъринг услуги или ресторантьорски услуги обикновената доставка на приготвена или неприготвена храна (например доставка за вкъщи от ресторанти, супермаркети и други подобни).Публикувано е Брой - 9 на списанието "Наръчник на икономиста"
Само АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП