Въпроси и отговори по ЗДДС

Въпрос: През 2019 година в търговския регистър бе вписано прекратяване на дружеството ни, но същото упражни правото си да остане…
Вторник, 17 Ноември 2020 12:06
ВЪПРОС: Юридическо лице (ЕООД) има задължения по договори за заем към други три дружества. Физическо лице - собственик на едно…
Понеделник, 12 Октомври 2020 13:55
ПРИЗНАВАНЕ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ НА РАЗХОДИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА PCR ТЕСТОВЕ Цветана Янкова, данъчен експерт Фактическа обстановка: Дружеството извършва своята…
Понеделник, 12 Октомври 2020 13:51
ВЪПРОС: Френска фирма участва във верижна доставка на стоки - закупува стоки от регистрирано за целите на ДДС лице в…
Понеделник, 12 Октомври 2020 13:49
ВЪПРОС: Българско дружество продава стока на друго българско дружество. И двете дружества са регистрирани за целите на ЗДДС лица. Второто…
Понеделник, 12 Октомври 2020 13:06
Въпрос: Дружеството ни притежава ведомствен стол, в който се приготвя топла и студена храна за консумация на място. Помещението разполага…
Понеделник, 12 Октомври 2020 12:52

Практики на НАП