Въпроси и отговори по ЗДДС

ВЪПРОС: Сключваме договори за оперативен лизинг на превозни средства. През времето на действие на договорите превозните средства са заведени в…
Петък, 13 Април 2018 07:23
ВЪПРОС: При ревизия на наш доставчик е оспорен характерът на една от доставките към нас. Доставката на услуга за която…
Понеделник, 22 Януари 2018 08:01
ВЪПРОС: Дружество извършва както облагаеми, така и освободени доставки. Общото събрание на съдружниците е взело решение да бъдат отпуснати кредити…
Сряда, 15 Ноември 2017 14:22
чл. 17, ал. 4 от ЗДДС; чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС; § 1, т. 11 от ДР…
Събота, 25 Април 2015 07:12
чл. 6 от ЗДДС; чл. 45 от ЗДДС; чл. 79 от ЗДДС.
Събота, 25 Април 2015 07:08
чл. 7, пар. 1 от Регламент за изпълнение № 282/2011; чл. 97б от ЗДДС; чл. 154 от ЗДДС.
Събота, 25 Април 2015 07:06
чл. 114, ал. 1 от ЗДДС; чл. 116 от ЗДДС; чл. 78 от ППЗДДС.
Неделя, 25 Януари 2015 07:04
чл. 21, ал. 5, т. 2, б.”а” от ЗДДС; чл.128 от ЗДДС; § 1, т. 25 от ДР на ЗДДС.
Неделя, 25 Януари 2015 07:00
чл. 45 от ЗДДС; чл. 79 от ЗДДС; § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС.
Неделя, 25 Януари 2015 06:59
чл. 3, ал. 1 от ЗДДС.
Неделя, 25 Януари 2015 06:57
чл. 22, ал. 2 и 4 от ЗДДС; чл. 29, ал. 2 от ЗДДС.
Неделя, 25 Януари 2015 06:55
чл. 6, ал. 4, т. 2 от ЗДДС; § 1, т. 9 от ДР на ЗДДС. ВЪПРОС: Дружество, регистрирано за…
Четвъртък, 15 Януари 2015 09:16
чл. 26, ал. 5, т. 1 от ЗДДС; чл. 7 от ЗДДС; чл. 79б, ал. 6 от ППЗДДС; чл. 116…
Четвъртък, 06 Ноември 2014 06:35
чл. 45, ал. 1 от ЗДДС; чл. 130 от ЗДДС; § 1, т. 33, бук­ва “б” от ДР на ЗДДС.
Четвъртък, 06 Ноември 2014 06:33
чл. 45, ал. 1 от ЗДДС; чл. 130 от ЗДДС; § 1, т. 33, бук­ва “б” от ДР на ЗДДС.…
Събота, 29 Ноември 2014 13:16
чл. 136, ал. 1 от ЗДДС; чл. 137 от ЗДДС
Вторник, 28 Октомври 2014 14:38
чл. 45, ал. 1 от ЗДДС; чл. 130 от ЗДДС; чл. 163а, ал. 2 ЗДДС.
Вторник, 28 Октомври 2014 14:37
чл. 68 - чл. 72 от ЗДДС 
Вторник, 28 Октомври 2014 14:35
чл. 151а, ал. 2 от ЗДДС; чл. 104и от ППЗДДС; чл. 104е от ППЗДДС 
Сряда, 28 Май 2014 14:33
Страница 1 от 2

Практики на НАП