Въпроси и отговори ЗДДФЛ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЛАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ-ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН, ПО РЕДА НА ЧЛ.29 ОТ ЗДДФЛ, ПРИ НАЛИЧИЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦЕТО И…
Вторник, 17 Ноември 2020 11:59
ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ, ПОЛУЧАВАЩО ДОХОДИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ЛИЧЕН ТРУД В ДРУЖЕСТВОТО И ДОХОДИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ КАТО…
Четвъртък, 15 Октомври 2020 13:18

Практики на НАП