ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - С изпълнителен директор на дружество е сключен договор за възлагане на управлението и контрола на дружеството. Може ли с изпълнителния директор да се сключи допълнителен трудов договор по чл. 110 от КТ за работа

Въпрос: С изпълнителен директор на дружество е сключен договор за възлагане на управлението и контрола на дружеството. Може ли с изпълнителния директор да се сключи допълнителен трудов договор по чл. 110 от КТ за работа в същото дружество или допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ за работа в друго дружество?

Отговор: На основание чл. 110 и чл. 111 от Кодекса на труда (КТ) се сключват трудови договори за полагане на допълнителен труд при същия или при друг работодател. Съгласно чл. 110 от КТ работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време.Публикувано е Брой - 9 на списанието "Наръчник на икономиста"
Само АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП