Трудово законодателство

ВЪПРОС: На каква база се изчислява размерът на обезщетението поради болест за сметка на работодателя, ако болестта е настъпила по…
Вторник, 17 Април 2018 07:06
Признават ли се за трудов стаж дните в неплатен отпуск при втория работодател? ОТГОВОР: Съгласно чл. 160, ал. 3 от…
Вторник, 17 Април 2018 07:02
ВЪПРОС: Формира ли се извънреден труд при превръщането на нощен труд в дневен при работа, за която е въведено на…
Вторник, 13 Март 2018 07:07
ВЪПРОС: Изплаща ли се обезщетение за оставане без работа при освобождаване по чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ,…
Вторник, 16 Януари 2018 08:32

Практики на НАП