Трудово законодателство

Въпрос: С изпълнителен директор на дружество е сключен договор за възлагане на управлението и контрола на дружеството. Може ли с…
Четвъртък, 15 Октомври 2020 13:12

Практики на НАП