ПОДАВАНЕ НА ДАННИ И ЗАЧИТАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ НА ВЪЗСТАНОВЕНО СЛЕД НЕПРАВОМЕРНО УВОЛНЕНИЕ ЛИЦЕ

чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО; чл. 4а от НЕВД; чл. 40, ал. 5 от ЗЗО;  Наредба № Н-8

Въпрос: Служител, уволнен на 1 май 2013 г., е възстановен от съда на 1 юли 2014 г. Лицето постъпи на работа на 10 юли и декларира, че не е работило на друго място след уволнението. Какви осигурителни вноски за ДОО и здравно осигуряване се дължат от момента на уволнението до сега. Подават ли се данни и зачита ли се този период за осигурителен стаж?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ

Практики на НАП