ПОДАВАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕКЛАРАЦИИ ПРИ СУМИРАНО ОТЧИТАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ДО 31.12.2015

Наредба №  Н-8

ВЪПРОС: В какъв срок се подават коригиращите декларации обр. № 1 за трите месеца? Като се правят коригиращите декларации по месеци, трябва ли да се съобразяват с отчетеното във форма № 76 за всеки месец? – в сила до 31.12.2015АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ

Практики на НАП