Социално осигуряване

ВЪПРОС: Поради намаляване обема на работа в предприятието на 31.08.2020 г. на един от работниците е прекратен трудовият договор. На…
Вторник, 17 Ноември 2020 11:45

Практики на НАП