Вторник, 15 Юли 2014 09:01 In Социално осигуряване Tags

чл. 61и, ал. 2 от   (ЗМДТ),; чл. 39, ал. 1 от ЗДДФЛ; чл. 1, ал. 5, т. 1 от НООСЛБГРЧМЛ ; чл. 6, ал. 9 от КСО

Четвъртък, 15 Май 2014 08:59 In Социално осигуряване Tags

чл. 40, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗЗО; чл. 40, ал. 1, т. 4. от ЗЗО

Четвъртък, 15 Май 2014 08:57 In Социално осигуряване Tags

чл. 11 от НЕВД; чл. 6, ал. 9 от КСО; чл. 6, ал. 2, т. 2 от КСО; чл. 29 от ЗДДФЛ; чл. 43, ал. 6 и чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ; чл. 30 от ЗДДФЛ

чл. 8, ал.1, т. 2 от ЗБ на ДОО за 2014 г. ; чл. 3, ал.3, т. 2 от НЕВД;  чл. 11 от НЕВД;  чл. 6, ал. 2, т. 2 от КСО; чл. 6, ал. 8 от КСО

Чл. 56 от Търговския закон;  § 1, т. 4 от ДР на КСО;  чл. 6, ал. 10 от КСО;  чл. 6, ал.9 от КСО;  чл. 3, т. 1 от НЕВД;  чл. 11 от НЕВД

чл. 222, ал.1 от КТ; чл. 225, ал. 1 от КТ; чл.9, ал.3, т.2 от КСО; чл. 42, ал. 1 от   (ЗДДФЛ);  чл. 24 от   (ЗДДФЛ);  чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ;  чл. 49 от ЗДДФЛ; чл. 35, т. 3 от ЗДДФЛ

Практики на НАП