Вторник, 15 Юли 2014 09:11 In Социално осигуряване Tags

чл. 4, ал. 1, т 1 и т. 6 (до 31.12.2014 г.) от КСО; чл. 4, ал. 2 от КСО (до 31.12.2014 г.)

Вторник, 15 Юли 2014 09:08 In Социално осигуряване Tags

чл. 59 от ИК; чл. 68 от ИК

Вторник, 15 Юли 2014 09:06 In Социално осигуряване Tags

чл. 11 от НЕВД; чл. 6, ал. 9 от КСО; чл. 6, ал. 2, т. 2 от КСО; чл. 6, ал. 11 от КСО

Вторник, 15 Юли 2014 09:03 In Социално осигуряване Tags

§ 5, ал. 1 от ПЗР на ЗТР; по § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗТР; чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО; на чл.3, ал. 14 от Наредба № Н-8

Практики на НАП