Петък, 15 Август 2014 10:33 In Социално осигуряване Tags

Удостоверенията за приложимо законодателство А1

Петък, 15 Август 2014 10:31 In Социално осигуряване Tags

Договор за социалната сигурност между Република България и Руската Федерация удостоверение РФ/БГ 1

Петък, 15 Август 2014 10:28 In Социално осигуряване Tags

чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО; чл. 4а от НЕВД

Петък, 15 Август 2014 09:30 In Социално осигуряване Tags

чл. 4, ал.1, т. 8 от КСО; чл. 6 ал. 2, т. 3 от КСО; чл. 6, ал. 3 от КСО;  т. 4 към при­ло­же­ние 1 на ЗБДОО за 2014 г.

Петък, 15 Август 2014 09:28 In Социално осигуряване Tags

чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО; чл. 4а от НЕВД; чл. 40, ал. 5 от ЗЗО;  Наредба № Н-8

Петък, 15 Август 2014 09:25 In Социално осигуряване Tags

чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО; чл. 4, ал. 6 от КСО; чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО; чл. 40, ал. 5 от ЗЗО

Практики на НАП