Неделя, 25 Януари 2015 07:00 In Въпроси и отговори по ЗДДС Tags

чл. 21, ал. 5, т. 2, б.”а” от ЗДДС; чл.128 от ЗДДС; § 1, т. 25 от ДР на ЗДДС.

Неделя, 25 Януари 2015 06:59 In Въпроси и отговори по ЗДДС Tags

чл. 45 от ЗДДС; чл. 79 от ЗДДС; § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС.

Неделя, 25 Януари 2015 06:57 In Въпроси и отговори по ЗДДС Tags

чл. 3, ал. 1 от ЗДДС.

Неделя, 25 Януари 2015 06:55 In Въпроси и отговори по ЗДДС Tags

чл. 22, ал. 2 и 4 от ЗДДС; чл. 29, ал. 2 от ЗДДС.

Четвъртък, 15 Януари 2015 09:16 In Въпроси и отговори по ЗДДС Tags

чл. 6, ал. 4, т. 2 от ЗДДС; § 1, т. 9 от ДР на ЗДДС.

ВЪПРОС: Дружество, регистрирано за целите на ЗДДС лице, възнамерява да извърши дарение на хранителни продукти на социално слаби лица чрез хранителна банка. Дружеството е упражнило правото си на приспадане на данъчен кредит при закупуването на стоките, предмет на дарението.

Следва ли да се извърши корекция на приспаднатия данъчен кредит при това дарение?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Мина Янкова, данъчен експерт

Практики на НАП