06 Август, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЯПОНИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДА

попр. ДВ. бр.72 от 24 Август 1993г.

Практики на НАП