Семинари 2019/2020

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Задължителни полета
Име и Фамилия: *
Позиция / Длъжност: *
E-mail на участника: *
Телефон за контакт: *
Фирма / Организация: *
ЕИК: *
ЕИК по ДДС:
Адрес по регистрация: *
Адрес за кореспонденция *
Получател: *
Брой участници: *

Моля, изберете желания от Вас семинар.

Можете да изберете и два семинара наведнъж, ако желаете попълнете двете полета по-долу!

Моля, отбележете в кой от семинарите ще участвате!
Моля, отбележете в кой от семинарите ще участвате! № 2

Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД "Плутон 1" в Банка Пиреос АД

BIC КОД : PIRBBGSF; IBAN- BG 08 PIRB 80761600244715, или в брой

Практики на НАП