Новите правила за защита на личните данни Регламент № 2016/679 ( Общ регламент за защита на личните данни – GDPR), в сила от 25 май 2018 г.

Град
СТАРА ЗАГОРА
Дата
20 Февруари 09:00 - 13:00
Място
хотел "Железник" ул."Петър Парчевич" № 1

Лектори: Гергана Николова, юрист, специалист по GDPR

Бойчо Бойчев, управител, “Небосистемс”

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

20 февруари 2018 г.

Новите правила за защита на личните данни Регламент № 2016/679
( Общ регламент за защита на личните данни – GDPR),
в сила от 25 май 2018 г.

GDPR-PIC


На този семинар ще се запознаете с новите изисквания по Регламент № 2016/679 ( Общ регламент за защита на личните данни – GDPR), в сила от 25 май 2018 г. Той заменя досега действащите правила. Ще научите какво трябва да предприемете за защита на личните данни на клиенти, служители и партньори. Регламентът засяга всички субекти на стопанската и административна дейност.
Обучението е полезно за дейността на управители, юристи, финансисти, мениджъри “Човешки ресурси”, IT специалисти, специалисти по сигурността на информацията и др.

Програма:


I. Правни аспекти – лектор Гергана Николова
1.     Относно необходимостта от повишаване на знания и умения по отношение защита на обработваните лични данни.
2.    Лични данни – същност. Правна регламентация – регламент, закон, подзаконов нормативен акт.
3.    Законосъобразност на обработването. Визиране на опасностите и отговорностите, свързани с незаконосъобразно обработване на личните данни.
4.    Права на субекта на данни.
•    Прозрачност и условия
•    Информация и достъпност
•    Право на достъп
•    Ограничаване на обработването
5.    Администратор на лични данни – задължения и отговорности
•    Общи задължения
•    Съвместни администратори
•    Обработващ лични данни
6.    Сигурност при обработване на личните данни
•    Псевдонимизация и криптиране
•    Уведомяване за нарушения
•    Оценка на въздействието
•    Предварителна консултация
7.     Задължителни фирмени правила
•    DPO – длъжностно лице по защита на личните данни
•    Кодекс за поведение
•    Сертифициране
•    Дерогации на особени случаи
8.    Средства за правна защита, отговорност за причинени вреди и санкции
•    Право на подаване на жалба до надзорен орган
•    Право на ефективна защита
•    Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди

II. IT аспекти и необходима техническа подготовка за прилагане на GDPR – лектор Бойчо Бойчев
1.    Анализ на текущо състояние на ИТ инфраструктура
2.    Оценка на риска
3.    Избор на подходящи практики, софтуерни / хардуерни инструменти и решения за намаляването на идентифицирания риск, като: криптиране; псевдонимизация; анонимизация; DLP решения и др.
4.    Изготвяне на вътрешно фирмена политика „Контрол на достъпа и сигурност на ИТ инфраструктурата“
5.    Непрекъснат мониторинг и откриване на заплахи.
6.    Сигурност в основата на бъдещи внедрявания и разработки (security by design).

Гергана Николова, юрист, специалист по GDPR ;    Бойчо Бойчев, управител, “Небосистемс”

Продължителност на обучението: от 9:00 ч. до 13:00 ч.
Цената за участие в семинар по избор е132 лв.  с ДДС.
Абонатите на списание "Наръчник на икономиста" заплащат за участие в семинара 120 лв. (сто и двадесет лева) с ДДС.

Отстъпка за втори участник от една фирма - 5%, а за трети и всеки следващ - 10%.

Цената включва: 4 учебни часа лекции,  учебни материали,  блокнот, химикалка, кафе пауза.

Банкова сметка на ЕООД "Плутон 1" в Банка Пиреос, България АД -
IBAN - BG 08 PIRB 8076 1600 2447 15; BIC КОД - PIRBBGSF, или в брой
Заявете Вашето участие на тел: 032/62-89-12; 62-84-43; 62-84-42, или по електронен път на: www.pluton1.com; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 
 

Дата

Мероприятие: 20 Февруари 09:00 - 13:00
 

Powered by iCagenda

Практики на НАП