Данъчно законодателство


 ПЛОВДИВ ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС 

18-19 декември, Хотел Империал, Пловдив

Прочети още...

 СОФИЯ  ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 Г. ПРАКТИКА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС 

16-17 декември, Хотел Рамада Принцес, София

Прочети още...

Практики на НАП