10 Юни, 2023

КОНТАКТИ

Social

  

Програма КСО

ПРОГРАМА

Промени в осигурителното законодателство. Изравняване на осигурителния доход за 2022 г. на лицата, работещи по трудов договор и на самонаетите лица. Съдебна и административна практика.

Промени в Кодекса за социално осигуряване. Закон за бюджета на ДОО.  Очаквани промени в подзаконовата нормативна уредба. Изравняване на осигурителния доход за 2022 г. на задължените лица. Съдебна и административна практика. Дискусия по темата и отговор на въпроси на участниците. Осигуряване при трансгранични ситуации. Работа в и извън ЕС. Командироване на наети и самостоятелно заети лица. Прилагане на националното осигурително законодателство и координация на системите за социална сигурност. Приложимо осигурително законодателство във връзка с Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета координация на системите за социална сигурност. Решение на Съда на Европейския съюз относно приложимото осигурително законодателство. Дискусия по темата и отговор на въпроси на участниците.