10 Юни, 2023

КОНТАКТИ

Social

  

Програма ЗДДФЛ

ПРОГРАМА

Облагане доходите на физическите лица по Закон за данъците върху доходите на физическите лица

  1. Преглед на последните изменения и допълнения в ЗДДФЛ. Нови моменти в облагането на физическите лица, които са в сила от 01.01.2023 г. Ползване на данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на доходите през 2023 г.
  2. Новите моменти в утвърдените образци по ЗДДФЛ (служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ; декларации и справките по чл. 73, ал. 1 и 6 от ЗДДФЛ).
  3. Особености и нови моменти при годишно облагане на доходите за 2022 г. Разглеждане на казуси от практиката, свързани с годишното облагане и ползването на данъчните облекчения за 2022 г.:
  • -    Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения;
  • -    Предоставяне на информация в НАП със справките по чл. 73, ал. 1 и  6 от ЗДДФЛ;
  • -    Предоставяне на информация за целите на задължителния автоматичен обмен за доходи на чуждестранни физически лица - установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС;
  • -    Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. Промени в образците на декларацията и особености при попълването й;
  1. Дискусия. Разглеждане на въпроси, поставени от участниците в семинара. Актуални казуси от практика на НАП.