04 Март, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

Онлайн семинар по облагане доходите на физическите лица

 Програма

Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

1. Промени в ЗДДФЛ, които действат от 01.01.2021 г.:

  • нови правила за документиране и отчитане на доходите;
  • въвежда се ново данъчно облекчение – за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот;
  • промени в данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания и в данъчното облекчение за доброволно осигуряване и застраховане;
  • нови срокове за подаване на годишната данъчна декларация и за внасяне на дължимите по декларацията данъци;
  • други изменения и допълнения в ЗДДФЛ.

2. Актуални въпроси, свързани с облагането и декларирането на доходите за 2020 г.:

  • задължение за предоставяне на информация в НАП от работодателите за доходите по трудови правоотношения: често задавани въпроси, проблеми и грешки, които се допускат в практиката;
  • задължение за предоставяне на информация за други доходи, изплатени на физически лица: често задавани въпроси, проблеми и грешки, които се допускат в практиката;
  • задължение за предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен с други държави – членки на ЕС;
  • нови моменти при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г.: разглеждане на проблемите, възникнали от началото на годината при попълването и подаването на формуляра.

3. Разглеждане на други интересни казуси по ЗДДФЛ от практиката на НАП и от практиката на Върховния административен съд.

 

Заявка за участие