23 Януари, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

График на онлайн уебинари

График на онлайн уебинари във връзка с промените в счетоводното, данъчното,

осигурителното и трудовото законодателство, както и предстоящото годишно приключване на 2020 г.:

Участието в семинарите, организирани от Плутон 1 ЕООД, са гаранция за достоверност на вашите годишни финансови отчети.

 

 семинари

Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

BIC - BPBIBGSF; IBAN - BG89BPBI81701600244715, или в брой.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Практики на НАП