18 Януари, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

График на онлайн уебинари

График на онлайн уебинари във връзка с промените в счетоводното, данъчното,

осигурителното и трудовото законодателство, както и предстоящото годишно приключване на 2020 г.:

Участието в семинарите, организирани от Плутон 1 ЕООД, са гаранция за достоверност на вашите годишни финансови отчети.

 

Място на

провеждане

Дата

Час

Лекторски екип

Лекция

Цена за УЕБИНАР без ДДС:

Або-

нати

Неабо-

нати

гр. Пловдив

х-л "Империал"

ул. Арх. Камен

Петков № 1а

25.I.2021

9:30 - 13:00

Моника Петрова

ЗДДС

50

60

14:30 - 17:30

Лорета Цветкова

ЗДДФЛ

50

60

26.I.2021

9:30 - 13:00

Цветана Янкова

ЗКПО

50

60

14:30 - 17:30

Петя Гинина

Социално Осигуряване

50

60

 

 

Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

BIC - BPBIBGSF; IBAN - BG89BPBI81701600244715, или в брой.

Практики на НАП