25 Септември, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Обн. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г.

Практики на НАП