24 Септември, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Становище № 20-00-5 от 12.01.2016 г.

Относно промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" 

Практики на НАП