18 Август, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

ПЛУТОН 1

Писмо Изх. № 91-00-100#107/03.12.18 относно ред за заявяване за принудително събиране на публични вземания по реда на ДОПК в НАП чрез електронна услуга за предявявания на изпълнителни основания, с които е установено публичното вземане.