21 Април, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Slideshow CK

Въпроси и отговори

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

ТЪРСЕНЕ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

всички въпроси и отговори
Въпроси и отговори по ЗДДС
Въпроси и отговори по ЗКПО
Въпроси и отговори ЗДДФЛ
Въпроси и отговори по ЗМДТ
Въпроси и отговори по ЗОП
Въпроси и отговори по СИДДО
Трудово законодателство
Социално осигуряване
  .
Въпроси и отговори по Наредбата за касовите апарати

Брой 5 / 2019

Брой 4 / 2019

Брой 3 / 2019

СЕМИНАРИ

videoseminar

banner-GDPR-2019-05

banner-siddo-plovdiv

banner-siddo-sofia

 

ПОСЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК

ЗДДС - Въпроси и отговори - Моника Петрова

Въпрос: Голяма част от нашите доставчици ни издават фактури в електронен формат, за което нашето дружество е дало съгласието си. 

(
Възниква ли за нас задължение да съхраняваме издадените електронни фактури и на хартиен носител?

 

Отговор: С чл.121 от ЗДДС е въведено задължение за данъчно задълженото лице за съхраняване на издадените от него или от негово име документи, както и на всички получени от него данъчни документи, но както в ЗДДС,

 

 

Въпрос: В кои случаи не следва да се начислява данък върху добавената стойност за получена неустойка за неизпълнение на клаузи по договор? Отговор: По силата на чл. 26, ал.2 от ЗДДС данъчната основа на доставката е равна на всичко, което включва възнаграждението, получено или дължимо на доставчика във връзка с доставката,

 

 

Въпрос: Турска фирма, неустановена в България, e доставила вагони на БДЖ. За целите на гаранционното обслужване турското дружество сключва договор за гаранционно обслужване с местно юридическо лице - услугата е за сметка на турското дружество. Ежемесечно за гаранционно обслужване ще бъде превеждана сумата от 5 000 лв.

1. Следва ли да прилагаме разпоредбата на чл.129, ал.2 от ЗДДС?
2. Формираме ли облагаем оборот за регистрация по ЗДДС?
3. Задължително ли е да издаваме фактура на турското дружество?

 

Отговор: Съгласно чл.129, ал.2 от ЗДДС, не се смята за доставка предоставянето на услуга по отстраняването на възникнали дефекти при условията на договорено гаранционно обслужване, когато са налице едновременно следните условия: 

 

 

Въпрос: Българско дружество извършва ремонтни работи на сграда, собственост на италианско дружество. Сградата се намира на територията на Италия.
  • След направената проверка се установи, че ДДС номерът, който ни е предоставил нашият клиент, е невалиден. 
  • Възниква ли за българското дружество задължение да начисли български данък върху добавената стойност?

 

Отговор:Действително, данъчният режим, в частност определяне мястото на изпълнение на доставката, при голяма част от доставките на услуги е в пряка зависимост от статута на получателя по доставката -

 

 

Въпрос: През 2012 г. служители на нашето дружество бяха командировани в Германия. За нощувките там им е начислен данък върху добавената стойност.
  • Какви действия следва да предприемем, за да ни се възстанови начисленият данък върху добавената стойност в Германия? Има ли някакви специфични изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да ни бъде възстановен данъкът? 

 

Отговор: Редът, по който се възстановява данък върху добавената стойност, начислен в друга държава членка, е регламентиран в Наредбата за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на Общността (Наредба № Н-9/16.12.2009г.). Тази наредба въвежда разпоредбите на Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за определяне на подробни правила за възстановяване на данък върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка (OB, L 44 /11 от 20 февруари 2008 г.).

                                                                      

  Моника Петрова, данъчен експерт

 

Целият текст е публикуван в брой  9 / 2013 на списание "Наръчник на икономиста"

АБОНАТИТЕ НА СПИСАНИЕТО ПОЛУЧАВАТ  БЕЗПЛАТНО  ДОСТЪП ДО ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

Global News

IMAGE СЕМИНАР НА ТЕМА ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБАТА КАСОВИТЕ АПАРАТИ
Вторник, 05 Февруари 2019
Издателство „Плутон 1” ЕООД организира еднодневен обучителен семинар на тема:... Още...
IMAGE Сроковете във връзка с промените в наредбата за касовите апарати
Вторник, 13 Ноември 2018
С последните промени в Наредба Н-18 са въведени нови изисквания към всички... Още...
IMAGE Безработните дължат месечно по 20,40 лв. за здравни вноски
Четвъртък, 01 Февруари 2018
От 1 януари 2018 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски... Още...
IMAGE Промяна в закона слага край на опитите за избягване на запечатването на обекти за данъчни нарушения
Вторник, 02 Януари 2018
Промяна в закона слага край на опитите за избягване на запечатването на обекти за... Още...
IMAGE Годишно приключване на информационните системи в НАП в периода до 07.01.2018 г.
Петък, 29 Декември 2017
Годишно приключване в НАП в периода от 01.01.2018 г. до 07.01.2018 г. В периода от 01.012018 г. до... Още...
IMAGE Средният осигурителен доход за страната за април 2018 г. е 893,27 лева
Сряда, 13 Юни 2018
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен... Още...
IMAGE ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: ПРИЕМАНЕТО НА ЕВРОТО ЩЕ ДОНЕСЕ САМО ПОЛЗИ
Четвъртък, 26 Април 2018
Няма причина да не спазим срока, който обявих в началото на Българското... Още...
IMAGE Средният осигурителен доход за страната за февруари 2018 г. е 860,14 лева
Вторник, 17 Април 2018
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен... Още...
IMAGE Среден осигурителен доход за страната за месец октомври 2017 г.
Понеделник, 18 Декември 2017
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен... Още...
IMAGE Тригодишната бюджетна прогноза - балансиран бюджет, намаляване на дефицита и консервативна фискална политика
Четвъртък, 18 Май 2017
Днес приехме тригодишната бюджетна прогноза, която очертава основната рамка за... Още...

Практики на НАП