15 Февруари, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Slideshow CK

Въпроси и отговори

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

ТЪРСЕНЕ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

всички въпроси и отговори
Въпроси и отговори по ЗДДС
Въпроси и отговори по ЗКПО
Въпроси и отговори ЗДДФЛ
Въпроси и отговори по ЗМДТ
Въпроси и отговори по ЗОП
Въпроси и отговори по СИДДО
Трудово законодателство
Социално осигуряване
  .
Въпроси и отговори по Наредбата за касовите апарати

Брой 3 / 2019

Брой 2 / 2019

Брой 1 / 2019

ЗКПО - Една неразумна промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане - д.е.с. Иван Дочев

 

Иван Дочев, регистриран одитор

Непосредствен повод за написване на тези редове стана статията на Цветана Янкова в бр. № 8 на списанието от т.г. под заглавие “Данъчно третиране по реда на ЗКПО при корекции на грешки”.
Нямам бележки по статията - същата е написана професионално, с необходимата задълбоченост и вещина. Но се питам: кому беше необходима тази промяна?
До края на 2012 г. въпросът за данъчното третиране на грешките бе уреден в ЗКПО, бих казал, безупречно във всяко отношение:
а) Като се коригира данъчният финансов резултат, съответно и корпоративният данък, за годината на допускане на грешката.   
б) Корекцията ставаше независимо от приложения подход по СС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика, съответно и по МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки. Данъчният закон оставаше неутрален към счетоводните подходи за коригиране на грешките от предходни периоди.

 

Целият текст е публикуван в брой  9 / 2013 на списание "Наръчник на икономиста"

АБОНАТИТЕ НА СПИСАНИЕТО ПОЛУЧАВАТ  БЕЗПЛАТНО  ДОСТЪП ДО ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

Global News

IMAGE СЕМИНАР НА ТЕМА ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБАТА КАСОВИТЕ АПАРАТИ
Вторник, 05 Февруари 2019
Издателство „Плутон 1” ЕООД организира еднодневен обучителен семинар на тема:... Още...
IMAGE Сроковете във връзка с промените в наредбата за касовите апарати
Вторник, 13 Ноември 2018
С последните промени в Наредба Н-18 са въведени нови изисквания към всички... Още...
IMAGE Безработните дължат месечно по 20,40 лв. за здравни вноски
Четвъртък, 01 Февруари 2018
От 1 януари 2018 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски... Още...
IMAGE Промяна в закона слага край на опитите за избягване на запечатването на обекти за данъчни нарушения
Вторник, 02 Януари 2018
Промяна в закона слага край на опитите за избягване на запечатването на обекти за... Още...
IMAGE Годишно приключване на информационните системи в НАП в периода до 07.01.2018 г.
Петък, 29 Декември 2017
Годишно приключване в НАП в периода от 01.01.2018 г. до 07.01.2018 г. В периода от 01.012018 г. до... Още...
IMAGE Средният осигурителен доход за страната за април 2018 г. е 893,27 лева
Сряда, 13 Юни 2018
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен... Още...
IMAGE ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: ПРИЕМАНЕТО НА ЕВРОТО ЩЕ ДОНЕСЕ САМО ПОЛЗИ
Четвъртък, 26 Април 2018
Няма причина да не спазим срока, който обявих в началото на Българското... Още...
IMAGE Средният осигурителен доход за страната за февруари 2018 г. е 860,14 лева
Вторник, 17 Април 2018
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен... Още...
IMAGE Среден осигурителен доход за страната за месец октомври 2017 г.
Понеделник, 18 Декември 2017
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен... Още...
IMAGE Тригодишната бюджетна прогноза - балансиран бюджет, намаляване на дефицита и консервативна фискална политика
Четвъртък, 18 Май 2017
Днес приехме тригодишната бюджетна прогноза, която очертава основната рамка за... Още...

Практики на НАП