18 Август, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

24-25.02.2022

ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗКПО И ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2022 г.

 

Място на провеждане

Дата

Форма на провеждане

Лекторски екип

гр. Пловдив
хотел „Империал“
ул. Арх. Камен Петков № 1А

24.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Мина Янкова - ЗДДС,
Петя Гинина - КСО

25.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Цветана Янкова - ЗКПО,
Лорета Цветкова
ЗДДФЛ

 

 

Продължителност на всеки семинар - 8 учебни часа ( от 9:00  до 17:00)
Таксата за участие в семинар по избор е 145 лв. без ДДС и включва: лекции, материали, 1 обяд и 2 кафе паузи.

Участвалите в предходни семинари на ПЛУТОН 1 ЕООД заплащат 135 лв. без ДДС

Отстъпка втори участник от една фирма - 5%

Такса за участие в онлайн семинар е 115 лв. без ДДС.

Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в Пощенска банка АД - BIC КОД: BPBIBGSF; IBAN - BG 89 BPBI 81701600244715.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

 

Програма за семинар в Русия

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ПРЕЗ 2022 Г.

 

16.07.2022 г. - 25.07.2022 г.

Лектор: Петя Гинина, юрист по осигурително право

 Програма

Керамоти, Гърция - Спокойствие и уют

ПЛУТОН 1

ПЛУТОН-1

Prilojenie_1_4_Plakat_MT.jpg

ПЛУТОН-1 ЕООД

09-2021plakat.jpg

ПОСЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК

Данък при източника при плащания за лиценз за софтуер към лице от държава членка на ЕС и към лице от трета страна

Въпрос: „А“ е българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС. „А“ е партньор за България на чуждестранно юридическо лице “Б“. „Б“ е регистрирано като местно лице в трета държава. Българското юридическо лице „А“ доставя в България софтуер и системи на чуждестранното юридическо лице “Б“. Поради това българското юридическо лице „А“ е получател (съответно и платец) по доставка от чуждестранното юридическо лице “Б“. Доставката включва предоставяне на много малко хардуер и лиценз за софтуер за система за анализ на данни. Стойността на хардуера (сървър и кабели) е съвсем малка част (около 6%) от общата стойност на доставката. От своя страна, българското юридическо лице „А“ извършва цялостна доставка и инсталиране на тази система на свой клиент - българско юридическо лице „В“, като предоставя и съответните лицензи и права за работа със софтуера на „В“. Съответно „В“ заплаща на „А“ за извършената работа.

1. Съгласно разпоредбите на ЗКПО, следва ли „А“ да удържи данък при източника при плащане на доставката към „Б“?

2. Следва ли „А“ да удържи такъв данък от „Б“, ако „Б“ е регистрирано в държава-членка на ЕС?

Отговор:Доходите на чуждестранни юридически лица от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 5 от ЗКПО, които не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен (чл. 195, ал. 1 от ЗКПО). Посочените в чл. 12, ал. 5, т. 3 от ЗКПО „авторски и лицензионни възнаграждения“


АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.