22 Октомври, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

Длъжен ли е работодателят да покрива разходи за електричество, отопление и други консумативи на служители, работещи от дома (home office)? - Теодора Дичева

Въвеждането на работа от разстояние е определено от здравните експерти като една от най-ефективните противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавируса. Поради факта че този начин на полагане на труд ограничава в най-пълна степен контактите между работещите, мярката се препоръчва във всички заповеди, касаещи въвеждане на противоепидемични мерки, включително и в Заповед РД-01-487 от 31.08.2020 г. на здравния министър Костадин Ангелов.

Възлагане на работата от разстояние не е нова възможност в трудовото законодателство, но тази възможност следваше да се реализира с договаряне между страните по трудовото правоотношение. Нова е възможността, предоставена на работодателя да измени едностранно мястото на работа на работника или служителя. Тя е отразена в чл. 120б от КТ, чиято алинея 1 установява право на работодателя при обявено извънредно положение и извънредна епидемична обстановка да възлага на работника или служителя, без негово съгласие, да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние (home office).

Със заповед от работодателя за възлагане на работа от разстояние се определят условията по чл. 107и, ал. 2 от КТ, където е предвидено, че въпросите, свързани с работно, техническо и друг вид оборудване на работното място, задължения и разходи по поддръжката му, други условия за доставка, подмяна и поддържане на оборудването,


Публикувано е Брой - 10 на списанието "Наръчник на икономиста"
АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП