18 Януари, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

Възможност за облагане на физическо лице-земеделски стопанин, по реда на чл.29 от зддфл, при наличието на регистрация на лицето и като ЕТ

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Фактическа обстановка:

Регистриран съм като едноличен търговец. Предвиждам разкриване на нова дейност, за която мога да ползвам помещение съпружеска съсобственост, за което ще получа съгласието от съпругата си. Ако новата дейност даде добри резултати, прехвърленият недвижим имот ще остане към фирмата. В противен случай ще го изключа от активите на предприятието и ще го върна в семейството.

Въпроси:

1. Възможно ли е такова прехвърляне и как трябва да се документира?

2. Необходима ли е нотариална заверка на прехвърлянето, тъй като става въпрос за недвижим имот?

3. Как следва да се уредят отношенията за съпружеската съсобственост на имота?

4. Има ли данъчно облагане при прехвърляне на имота към предприятието и обратното му връщане към физическите лица?

5. Как се определя облагаемият доход в тези случаи?

Становище: Данъчният закон и в частност Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)


Публикувано е Брой - 10 на списанието "Наръчник на икономиста"
АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП