Фактическа обстановка:

Собственик и управител съм на ЕООД, което извършва дейност през цялата 2019 г. Получавам доходи от дружеството за положения от мен личен труд в размер на минималния осигурителен доход за всеки месец. През определени месеци на 2019 г. съм извършвал и продажби чрез електронни платформи в интернет като физическо лице и от тази дейност съм получил общо 12 000 лв.

Какви задължителни осигурителни вноски дължа?

Становище: С промяната в чл. 4, ал.3, т.2 от КСО, в сила от 01.01.2019 г. беше разширен кръгът на самоосигуряващите се лица и бяха добавени и едноличните търговци, които извършват търговска дейност,


Публикувано е Брой - 9 на списанието "Наръчник на икономиста"
АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.