18 Януари, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

Данъчно третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО на продажби на стоки, извършени от българско юридическо лице в чужбина чрез платформа на Амазон. Облагане по реда на ЗДДФЛ на разпределени дивиденти в полза на местни физически лица - Моника Петрова, Цветана Янкова

Данъчно третиране по реда на зддс и зкпо на продажби на стоки, извършени от българско юридическо лице в чужбина чрез платформа на амазон. Облагане по реда на зддфл на разпределени дивиденти в полза на местни физически лица

Цветана Янкова, данъчен експерт

Моника Петрова, данъчен експерт

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Фактическа обстановка:

Българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС в България, търгува със стоки, които се транспортират директно от Китай в склад на Амазон в Германия, Великобритания и САЩ. Тези стоки ще се продават чрез платформата на Амазон. До тяхната продажба стоките ще се съхраняват в складовете на Амазон. Дружеството няма пряк достъп до склада и наети лица, които да са ангажирани с продажбите в посочените страни. Българското дружество ще получава информация за стойността на извършените продажби от Амазон, за което дължи предварително договорен процент комисионно възнаграждение.

Въпроси:

1. Необходима ли е предварителна регистрация по ДДС в Германия, Великобритания и САЩ на българското юридическо лице и ако не, трябва ли да се прави впоследствие? Необходима ли е данъчна регистрация в САЩ?

2. Получената печалба на българското дружество трябва ли да бъде облагана в зависимост от произхода й с корпоративен данък за различните страни?

3. По какъв начин ще бъдат облагани разпределените дивиденти в полза на физическите лица - български граждани, собственици на това дружество?

Становище:

1. Относно прилагането на Закона за данък върху добавената стойност:

Доставките, които ще извършва българската фирма, съгласно чл.17, ал.2 от ЗДДС,


Публикувано е Брой - 7 на списанието "Наръчник на икономиста"
АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП