22 Октомври, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

Осигурителни вноски за лица, работещи по граждански договор по време на ползване на платен отпуск за бременност и раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст - Петя Гинина

Осигурителни вноски за лица, работещи по граждански договор по време на платен отпуск за бременност и раждане   и отглеждане на детедо 2 години

Петя Гинина, юрист по осигурително право

Фактическа обстановка:

Лице, работещо по трудов договор, ползва отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 г. По трудовия договор през 2019 г. лицето няма облагаем доход. През същия период е работило по няколко граждански договора, като по всеки един от тях общо месечното възнаграждение не надхвърля минималната месечна работна заплата (МРЗ).

Въпрос:

Трябва ли да се удържат и внасят социални и здравни осигуровки при изплащене на възнагражденията по тези граждански договори и в какъв размер?

Становище: Редът за осигуряване на лицата, които полагат труд без трудово правоотношение,


Публикувано е Брой - 6 на списанието "Наръчник на икономиста"
АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП