ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ

ОТ ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ

ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Лорета Цветкова, данъчен експерт

В практиката често се случва физически лица да предоставят услуги по настаняване в апартаменти, вили, къщи и самостоятелни стаи на хотелски принцип, в т.ч. и чрез ползването на електронни платформи, които ги свързват с потребителите на упоменатите туристически услуги. В тази връзка възникват някои въпроси, касаещи данъчното третиране на доходите им, които са особено актуални сега, в началото на летния сезон.

Най-напред трябва да се поясни, че предоставянето на такъв тип настаняване следва да се разглежда като хотелиерска услуга, независимо че се извършва от физически лица. Погрешно е разбирането, че този тип взаимоотношения, когато става въпрос за физически лица, следва да се третират като отдаване под наем на недвижимо имущество.


Публикувано е Брой - 6 на списанието "Наръчник на икономиста"
АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.