22 Октомври, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

Определяне на данъчната основа за данъка върху социалните разходи за ваучери за храна в случаите на намалено възнаграждение на наетите лица

Въпрос: По време на пандемията още през месец март ръководството намали заплатите на всички служители, включително и на лицата по ДУК. На всички се полагат ваучери за храна по 60 лв. месечно. С намалените заплати не отговаряме на едно от изискванията за чл. 209, ал. 1, т. 1 от ЗКПО за размера на възнаграждението. На някои от служителите са върнати старите възнаграждения, на други не.

Каква ще е данъчната основа за начисляване на данък върху разходите в този случай - само върху размера на ваучерите на служителите с намалени заплати или размера на изплатените ваучери на всички служители?

Отговор: Съгласно чл.209, ал.1 от ЗКПО не се облагат с данък социалните разходи по чл.204, ал.1, т.2, буква “б” в размер до 60 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице, когато са налице едновременно следните условия:


Публикувано е Брой - 11 на списанието "Наръчник на икономиста"
АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.

Практики на НАП