13 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

По ЗДДС: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - Мина Янкова

ВЪПРОС: Дружеството ни е закупило бивша поликлиника, която след цялостно преустройство и реконструкция е променена в жилищна сграда с магазини, обособени като самостоятелни обекти.  Запазени са само външните стени, етажността и носещата конструкция. Предстои продажба на жилищата и магазините.
Какво е данъчното третиране на доставките по ЗДДС? 

ВЪПРОС:  Дружество е извършило продажба на недвижими имоти с данъчна основа 3600 лв. Балансовата стойност на продадените имоти е 25 000 лв., а данъчната им оценка е 120 000 лв. Имотите са придобити от дружеството чрез апорт.
При така изложената фактическа обстановка налице ли е законово основание при ревизия да се начисли ДДС върху пазарната стойност на имотите?

 


                          Мина Янкова, данъчен експерт

 


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Практики на НАП