Въпрос: Български гражданин, който от години живее в Канада и към настоящия момент е местно лице на тази държава, продава недвижим имот в България. Имотът е получен по наследство преди повече от пет години.
Дължи ли това лице данък по реда на ЗДДФЛ и ако отговорът е положителен, как следва да се изчисли дължимият данък? 


Въпрос: През месец август 2016 г. фирмата ни ще изплати обезщетение на 5 местни физически лица във връзка с подписана от тях нотариално заверена декларация, чрез която се отказват от правото си на строеж. Става въпрос за право на строеж върху стара сграда, собственици на която са 5-те физически лица. Сградата се намира върху поземлен имот, който е собственост на друго физическо лице. Старата сграда ще бъде разрушена и върху имота ще бъде изградена нова жилищна сграда с офиси и магазини
Представляват ли облагаем доход за физическите лица и подлежат ли на облагане с данък по реда на ЗДДФЛ получените обезщетения? Какви са задълженията на фирмата ни при изплащането на сумите - следва ли да се удържа данък и да се подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ? Трябва ли да се издава сметка за изплатени суми, служебна бележка и т.н.?

                         Лорета Цветкова, данъчен експерт

 


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание