Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

Подкатегории

 • Брой 12 / 2016
  12        - Нормативни актове
        - Писма
        - Тълкувания
        - Указания
        - Въпроси и отговори
 • Брой 11 / 2016
  11       - Нормативни актове
        - Писма
        - Тълкувания
        - Указания
        - Въпроси и отговори
 • Брой 10 / 2016
  11 2013       - Нормативни актове
        - Писма
        - Тълкувания
        - Указания
        - Въпроси и отговори
 • Брой 9 / 2016
  Брой 11 / 2015 - Нормативни актове
  - Писма
  - Тълкувания
  - Указания
  - Въпроси и отговори
 • Брой 8 / 2016
  Брой 11 / 2015 - Нормативни актове
  - Писма
  - Тълкувания
  - Указания
  - Въпроси и отговори
 • Брой 7 / 2016
  Брой 11 / 2015       - Нормативни актове
        - Писма
        - Тълкувания
        - Указания
        - Въпроси и отговори
 • Брой 6 / 2016
  Брой 11 / 2015       - Нормативни актове
        - Писма
        - Тълкувания
        - Указания
        - Въпроси и отговори
 • Брой 5 / 2016
  Брой 11 / 2015

        СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 2016 г.


        Коментар по промените

 • Брой 4 / 2016
  Брой 11 / 2015

        СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 2016 г.


        Закон за счетоводството

        Промените в Националните счетоводни стандарти

        Актуализирани текстове към 13 януари 2016 г.

 • Брой 3 / 2016
  Брой 11 / 2015       ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

        ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

        Актуализиран текст към 26 януари 2016 г.

 • Брой 2 / 2016
  Брой 11 / 2015

        ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

        ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

        ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
        Актуализирани текстове на законите към 1 януари 2016 г.

 • Брой 1 / 2016
   Брой 11 / 2015       - Нормативни актове
        - Писма
        - Тълкувания
        - Указания
        - Въпроси и отговори

Практики на НАП