Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

Подкатегории

 • БРОЙ 1/2014
   Брой 1 / 2014  

  - Нормативни актове
  - Писма
  - Тълкувания
  - Указания
  - Въпроси и отговори

 • БРОЙ 2/2014
      БРОЙ 2 / 2014

  - ЗДДС
  - ППЗДДС 2014 г. 
  - Коментар по измененията на ЗДДС и ППЗДДС

   

 • БРОЙ 3/2014
   Брой 3 / 2014  

  - ДОПК, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ : 2014 г.

  - Коментар по прилагане на данъчните закони

 • БРОЙ 4/2014
   Брой 4 / 2014  

  - Социално осигуряване 2014 г.

  - Коментар по промените

   

 • БРОЙ 5/2014
      5 2014

  - Нормативни актове
  - Писма
  - Тълкувания 
  - Указания
  - Въпроси и отговори

 • БРОЙ 6/2014
      Брой 6 / 2014

  - Кодекс на труда 2014 г.
  - Коментар на промените в Кодекс на труда
  - Промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

 • БРОЙ 7 /2014
      Брой 7 2014

  - Нормативни актове
  - Писма
  - Тълкувания 
  - Указания
  - Въпроси и отговори

 • БРОЙ 8/2014
      Брой 8 2014

  - Нормативни актове
  - Писма
  - Тълкувания 
  - Указания
  - Въпроси и отговори

 • БРОЙ 9/2014
      Брой 9 2014

  - ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
  - ПРАВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ

 • БРОЙ 10/2014
      Брой 10 2014

  - Нормативни актове
  - Писма
  - Тълкувания 
  - Указания
  - Въпроси и отговори

 • БРОЙ 11/2014
      Брой 11-2014

  - Нормативни актове
  - Писма
  - Тълкувания 
  - Указания
  - Въпроси и отговори

 • БРОЙ 12/2014
      Брой 12-2014

  - Нормативни актове
  - Писма
  - Тълкувания 
  - Указания
  - Въпроси и отговори

Практики на НАП