Покажи брой 
Заглавие
ЗДДС - Въпроси и отговори - Мина Янкова
ЗДДС - Въпроси и отговори - Моника Петрова
ЗДДС - Въпроси и отговори - Емилия Бакалска
ЗКПО - Още веднъж за командировките на едноличния собственик на капитала на ЕООД - д.е.с. Иван Дочев
ЗКПО - Въпроси и отговори - Цветана Янкова
ЗДДФЛ - Въпроси и отговори - Лорета Цветкова
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Задача от писмения изпит по счетоводство за кандидати за одитори, проведен на 22 юни 2013 г. – продължение ИДЕС
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Коментар на въпроси от теста за изпита по счетоводство за кандидати за одитори, проведен на 22 юни 2013 г. - доц. д-р Симеон Милев, д.е.с. - доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Коментар на Директива 2013/34/ЕС на ЕП и на Съвета от 26.VІ.2013 г. относно ГФО, КФО и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на ЕП - д.е.с. Бойко Костов
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - Въпроси и отговори - Димитър Бойчев

Практики на НАП