26 Януари, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - Определяне на данъчния финансов резултат за 2013 г. - Анета Георгиева, Цветана Янкова

Автори:

Анета Георгиева - данъчен консултант

Цветана Янкова - данъчен експерт

 

Настоящият коментар има за цел да подпомогне професионалната аудитория при определяне на данъчния финансов резултат за 2013 г., като акцентира на някои данъчни казуси и спорни въпроси, получили от-говор в данъчната и съдебна практика през годината и способстващи за коректното прилагане на подоходния закон в хода на подготовката за изготвянето на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.

 

 

Целият текст е публикуван в брой 12 / 2013 на списание "Наръчник на икономиста"

АБОНАТИТЕ НА СПИСАНИЕТО ПОЛУЧАВАТ  БЕЗПЛАТНО  ДОСТЪП ДО ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ 

Практики на НАП